O nama

Hrvatsko toksikološko društvo
(HTD)

Hrvatsko toksikološko društvo (HTD) okuplja znanstvene, nastavne i stručne djelatnike, studente te ostale javne radnike koji se bave toksikologijom i srodnim znanostima i stručnim disciplinama.

HTD surađuje sa srodnim znanstvenim i stručnim udrugama u Hrvatskoj i u inozemstvu i član je Europskog udruženja toksikoloških društava (EUROTOX), a od 2001. godine i Međunarodnog udruženja toksikoloških društava (IUTOX).

Službeno glasilo HTD-a je Arhiv za higijenu rada i toksikologiju koji objavljuje znanstvene i stručne radove na engleskom jeziku. Taj je časopis od početka 2008. godine uključen u svjetsku znanstvenu bazu Science Citation Index (SCI) Expanded (Thomson Reuters, SAD).

Ideja o osnivanju Hrvatskog toksikološkog društva (HTD)

Ideja o osnivanju Hrvatskog toksikološkog društva (HTD) nastala je u teškim danima agresije na Hrvatsku kada je sedam članova tadašnjeg Predsjedništva Udruženja toksikologa Jugoslavije, na čelu sa počasnim predsjednikom akademikom Tihomilom Beritićem, u protestnom pismu podnijelo ostavku na članstvo u Udruženju toksikologa Jugoslavije, u svoje ime i u ime svih članova iz Republike Hrvatske. Prva Inicijativna skupština Hrvatskoga toksikološkog društva održana je 12. studenoga 1991. godine u prostorijama tadašnje Stanice za hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu, a prisustvovalo joj je 40 predstavnika 19 zdravstvenih, znanstvenih i drugih institucija u Hrvatskoj. Na njoj je osnovan Inicijativni odbor za pripremu osnivačke skupštine i odbor za izradu statuta društva. U Inicijativnom odboru bili su: prof. dr. sc. Tihomil Beritić, dr. Božidar Ficnar, dr. sc. Radovan Fuchs, dr. Vladimir Gašparović, prof. dr. sc. Juraj Geber, prof. dr. sc. Veljko Gjuriš, dr. Dragutin Ivanović, dr. Vlasta Jasprica-Hrelec, dr. Sonja Iskrić, prof. dr. sc. Jasna Kniewald, ing. Zdravko Kovačić, mr. Branka Mijatović, Zvonko Orehovac, prof. dr. Franjo Plavšić, dr. sc. Danica Prpić-Majić, mr. sc. Biserka Riha, dr. Željko Romić, prof. dr. sc. Oskar Springer, prof. dr. sc. Emil Srebočan, dr. Siniša Širac, dr. sc. Luka Stilinović, mr. sc. Rajka Turk, dr. Tonči Vuinac i mr. sc. Alka Wolf-Čoporda.

1991.

Osnivačka Skupština HTD-a održana je 27. studenoga 1991. godine na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, pod predsjedanjem dr. sc. Danice Prpić-Majić. Tada je usvojen Statut i izabrano 15 članova Predsjedništva, Odbor za nadzor i Sud časti. Akademik Beritić izabran je za počasnog predsjednika HTD-a. Društvu je do tada pristupio 161 član. Odlučeno je da Sjedište društva bude Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, a sjedište Predsjedništva Ustanova za hitnu pomoć Zagreb. Službeno glasilo društva je „Arhiv za higijenu rada i toksikologiju“.

Registracija društva provedena je tijekom prosinca 1991. godine. Na prvoj sjednici Predsjedništva 16. siječnja 1992. godine za predsjednika je izabran dr. Tonči Vuinac iz Ustanove za hitnu pomoć Zagreb, a za prvu tajnicu mr. sc. Rajka Turk iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

1992.

O osnivanju HTD-a obaviještene su brojne europske i svjetske toksikološke udruge, a već 1. srpnja 1992. HTD je postao punopravni član EUROTOX-a, najveće europske udruge toksikoloških društava. Prvi delegat HTD-a u Poslovnom vijeću EUROTOX-a bila je dr. sc. Danica Prpić-Majić iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, koja je od tada neumorno radila na međunarodnoj promociji društva.

1993.

Veliki broj tadašnjih članova već se nalazio u sastavu Toksikološke službe Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske. Na poticaj Toksikološke službe HTD se prihvatio organizacije znanstveno-stručnog sastanka „Toksikološka služba u obrani domovine“ koji je i održan u Zagrebu 21.-22. siječnja 1993. godine. Pod vodstvom dr. Božidara Ficnara iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu pokrenut je program znanstveno-stručnih predavanja iz različitih područja toksikologije i suorganizacija tečajeva „Klinička toksikologija u pedijatriji“ koji su održani 1993. i 1994. godine.

Početak suradnje s EUROTOX-om obilježen je održavanjem okruglog stola „Edukacija u toksikologiji“ u listopadu 1994. godine, na kojem je sudjelovao prof. Christian Hodel, dugogodišnji predsjednik EUROTOX-a i tadašnji tajnik dr. Albert Ian Baars. Na tada održanom okruglom stolu prvi puta je predstavljen plan i program Poslijediplomskog studija iz toksikologije, izrađen na poticaj Predsjedništva HTD-a. Taj je Poslijediplomski studij iz toksikologije osnovan 1994. godine kao poslijediplomski znanstveni studij smjer Toksikologija, uvršten u polje Biologija, područje Prirodne znanosti pod voditeljstvom prof. dr. Jasne Franekić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studij se održao više od 10 godina, ali je na žalost ugašen tijekom uvođenja tzv. Bolonjskog procesa.

1994.

U 1994. godini u suradnji sa Hrvatskim društvom za kliničku farmakologiju i terapiju Hrvatskoga liječničkog zbora potaknuto je uvođenje osnovne specijalizacije liječnika iz Kliničke farmakologije s toksikologijom.

1996.

1. hrvatski kongres toksikologa (CROTOX 1996) sa međunarodnim sudjelovanjem održan je u Zagrebu 17.-19. travnja 1996. Predsjednica Organizacijskog odbora bila je dr. sc. Danica Prpić-Majić, a Znanstvenog odbora prof. dr. sc. Jasna Kniewald.

1998.

U suradnji s EUROTOX-om organiziran je tečaj EUROTOX Education Course „Principles of Risk Assessment“ od 26. do 30. rujna 1998. godine u Puli. Tečaj je bio namijenjen mladim znanstvenicima iz srednje i istočne Europe, a predavači su bili eminentni članovi EUROTOX-a. Na tečaju je bilo 42 polaznika, od čega 30 mladih znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske, a ostalih 12 iz Bugarske, Češke, Slovačke, Poljske i Rumunjske.

2000.

Na 2. hrvatskom kongresu toksikologa (CROTOX 2000) održanom u Puli 9.-12. travnja 2000. godine izabrano je novo Predsjedništvo društva, na čelu s mr. sc. Rajkom Turk i tajnikom dr. sc. Davorom Plavecom iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu.

2001.

Iduće 2001. godine je uz članstvo u EUROTOX-u, HTD postao članom Međunarodne unije toksikologa (IUTOX), čime je omogućeno mladim znanstvenicima iz Hrvatske veće sudjelovanje na međunarodnim kongresima i tečajevima u organizaciji IUTOX-a.

2002.

Nakon uspješnog predstavljanja prijedloga programa na EUROTOX-ovom kongresu u Istambulu u rujnu 2001. godine, Poslovno vijeće EUROTOX-a prihvatilo je da se u 2006. godini EUROTOX-ov kongres organizira u Hrvatskoj i to u Cavtatu od 20.-24. rujna 2006. godine, u organizaciji HTD-a. Za Predsjednicu Organizacijskog odbora izabrana je dr. sc. Danica Prpić-Majić. Tijekom 2002. godine prihvaćeno je da se uz 43. EUROTOX-ov kongres 2006. održi i 6. toksikološki kongres zemalja u razvoju (6th Congress of Toxicology in Developing Countries – CTDC), što je značajno povećalo broj sudionika i organizacijske i financijske potrebe.

Desetgodišnjica HTD-a proslavljena je svečanom sjednicom Predsjedništva, održanom 2002. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojoj su predstavljene dosadašnje aktivnosti i službeno najavljeno održavanje 3. hrvatskoga i 43. kongresa EUROTOX-a u Hrvatskoj.

2004.

3. hrvatski kongres toksikologa s međunarodnim sudjelovanjem (CROTOX 2004) održan je od 26. do 29. svibnja 2004. godine u Hotelu Jezero na Plitvičkim jezerima. Sažeci radova objavljeni su u Knjizi sažetaka, a izabrani in extenso radovi su objavljeni u „Arhivu za higijenu rada i toksikologiju“. 

Nakon tog kongresa u suradnji s EUROTOX-om organiziran je još jedan toksikološki tečaj za mlade znanstvenike, pod nazivom „Basic Toxicology Course“ koji je održan od 10. do 16. listopada 2004. godine na Plitvičkim jezerima.

2005.

Tijekom 2005. godine društvo je sve aktivnosti podredilo organizaciji kongresa EUROTOX 2006. Odbor za znanstveni program sastavljen od 6 članova na čelu sa prof. dr. sc. Jasnom Kniewald sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s predsjedništvom EUROTOX-a i IUTOX-a sastavilo je program kongresa i nakon toga odabrao i priredio za tisak više od 750 pristiglih sažetaka radova. Prof. dr. sc. Jasna Kniewald bila je gost urednik posebnog izdanja časopisa „Archives of Toxicology“ u kojem su objavljeni svi prihvaćeni sažetci.

2006.

Nakon intenzivnih priprema, HTD je od 20.-24. rujna 2006. godine uspješno organiziralo zajednički Kongres europskih toksikologa EUROTOX 2006 i 6. kongres toksikologa zemalja u razvoju (The EUROTOX 2006/6 CTDC Congress) u Cavtatu u suradnji sa Izvršnim odborom EUROTOX-a i IUTOX-a. Na kongresu je sudjelovalo više od 800 sudionika iz 40-tak zemalja. Uređena je i tiskana Knjiga izabranih radova Kongresa (Highlights EUROTOX2006/&CTDC) kao posebno izdanje časopisa „Archives of Toxicology“, koju je kao gost urednik priredila mr. sc. Rajka Turk.

2010. - 2012.

Nažalost, nakon ovog velikog napora, entuzijazam i rad u društvu je znatno oslabio tako da se aktivan rad nastavio tek nakon izbora novog Predsjedništva 2010. godine. U lipnju 2010. godine dr. Slavko Bokan sazvao je članove koji su željeli da HTD nastavi s radom i održao Izbornu skupštinu. Na skupštini je promijenjen Statut kako bi bilo lakše odlučivanje u HTD-u, smanjen je broj članova Predsjedništva i izabrano novo rukovodstvo. Odlučeno je i da će se kongresi HTD-a održavati svake četiri godine. Za predsjednicu je izabrana dr. sc. Maja Peraica, za dopredsjednicu mag. pharm. Biserka Riha, a za tajnicu dr. sc. Dubravka Rašić. Na godišnjoj skupštini održanoj 2012. godine za dopredsjednika društva izabran je prof. dr. sc. Davor Želježić, a tajnicu dr. Dubravku Rašić je privremeno zamijenila dr. sc. Irena Brčić Karačonji.

2012. - 2021.

Hrvatski toksikološki kongresi s međunarodnim sudjelovanjem tradicionalno se održvaju u listopadu pa je tako IV. kongres održan 2012. godine u Primoštenu, V. 2016. godine u Poreču, dok je VI. hrvatski toksikološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem radi pandemije održan uživo 2021. godine u Rapcu. 2016. godine u suradnji s EUROTOX-om održan je u Zagrebu toksikološki tečaj “Principles of Toxicology” na kojem je sudjelovalo 80 mladih znanstvenika iz cijele Europe te Južnoafričke Republike. Broj sudionika jasno govori o potrebi za edukacijom iz toksikologije na području Europe. Predavanja su održali ugledni hrvatski i europski toksikolozi. Na kongresu 2021. godine u suradnji s EUROTOX-om održan je Continuing Education Course.

Predsjedništvo HTD-a pokrenulo je natječaj za financijsku pomoć

mladim znanstvenicima za odlazak na stručne ili znanstvene skupove na području toksikologije.

HTD ima mrežnu stranicu

 (www.htd.hr) na kojoj su potrebne informacije o Društvu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Od osnutka HTD-a službeno glasilo je časopis

Aktivnost mnogih članova HTD-a, posebice u vrijeme organiziranja kongresa i tečajeva, kao i dobar odaziv članova na pozive za predavanja ukazuju da je društvo korisno i služi svojoj svrsi. U HTD-u je došao novi naraštaj sjajnih mladih znanstvenika što osigurava budućnost društva.

sc. Rajka Turk
sc. Maja Peraica
sc. Dubravka Rašić

HRVATSKO PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO (OSNOVANO 1885.)

Priroda

Mjesečnik za popularizaciju prirodnih znanosti