Povijest HTD-a

Osnivačka skupština Hrvatskog toksikološkog društva održana je Zagrebu 27. studenoga 1991. Tada je prihvaćen Statut društva i izabrano Predsjedništvo od 15 članova.
Dosadašnji predsjednici HTD-a bili su:
o Prim. dr. Tonči Vujinac
o Mr. sc. Rajka Turk
HTD je organizirao seminare i tiskao zbornike radova iznesenih na tim seminarima:
o Toksikološka služba u obrani domovine (1993.)
o Klinička toksikologija u pedijatriji (1993.)
HTD je bio organizator 1. hrvatskog toksikološkog kongresa (Zagreb, 17.-19. travnja 1996.), 2. hrvatskog toksikološkog kongresa (Pula, 9.-12. travnja 2000.), 3. hrvatskog toksikološkog kongresa (Plitvice, 26.-29. svibnja 2004.) i 4. hrvatskog toksikološkog kongresa (Primošten, 2.-5. listopada 2012.).
U suradnji s Europskom udrugom toksikologa (EUROTOX) i Međunarodnom udrugom toksikologa (IUTOX) HTD je organizirao zajednički međunarodni Kongres EUROTOX 2006 i 6. kongres toksikologa zemalja u razvoju (The EUROTOX 2006/6 CTDC Congress) koji je održan u Cavtatu (20.-24. rujna 2006.). Mr. sc. Rajka Turk bila je gost-urednik jednog broja službenog glasila EUROTOX-a (Archives of Toxicology) u kojem su tiskani izabrani radovi sa Kongresa (EUROTOX Highlights).

HTD je s EUROTOX-om bio suorganizator:
o Education course «Principles of Risk Assessment», Pula 26.-30 rujna 1998.
o Basic Toxicology Course, Plitvice 2004.
Uz preporuku HTD-a EUROTOX i IUTOX dodjeljuju stipendije za sudjelovanje na njihovim tečajevima i kongresima.
Od 1994. godine postojao je poslijediplomski znanstveni studij smjer Toksikologija, uvršten u polje Biologija, područje Prirodne znanosti. Taj je studij davao multidisciplinarnu izobrazbu polaznicima i uključivao je kliničku toksikologiju, medicinu rada, industrijsku toksikologiju, ekotoksikologiju, analitičku toksikologiju i druge specifične dijelove toksikologije.