Hrvatsko toksikološko društvo

Hrvatsko toksikološko društvo (HTD) okuplja znanstvene, nastavne i stručne djelatnike, studente te ostale javne radnike koji se bave toksikologijom i srodnim znanostima i stručnim disciplinama. Ciljevi su društva poticanje znanstveno-istraživačkog, nastavnog i stručnog rada na području toksikologije, organiziranje znanstvenih skupova, škola i seminara iz toksikologije, poticanje edukacije iz toksikologije u okviru dodiplomske i poslijediplomske nastave te specijalizacija iz toksikologije. Društvo potiče i organizira raspravu o aktualnim temama iz toksikologije koje mogu doprinijeti boljitku i napretku Hrvatske. HTD surađuje sa srodnim znanstvenim i stručnim udrugama u Hrvatskoj i u inozemstvu i član je Europskog udruženja toksikoloških društava (EUROTOX), a od 2001. godine i Međunarodnog udruženja toksikoloških društava (IUTOX).
Službeno glasilo HTD-a je Arhiv za higijenu rada i toksikologiju koji objavljuje znanstvene i stručne radove na engleskom jeziku. Taj je časopis od početka 2008. godine uključen u svjetsku znanstvenu bazu Science Citation Index (SCI) Expanded (Thomson Reuters, SAD).