Dužnosnici HTD-a

Predsjednica: dr. sc. Maja Peraica, dr. med., znanstvena savjetnica

Dopredsjednik: dr. sc. Davor Želježić, dipl. ing. biologije, znanstveni savjetnik

Tajnica: dr. sc. Dubravka Rašić, prof. biologije i kemije

Predsjedništvo:
dr. sc. Irena Brčić Karačonji, dipl. ing. med. biokem., znanstvena suradnica
dr. sc. Ksenija Durgo, dipl. ing. prehrambene tehnologije, izvanredna profesorica
dr. sc. Jasna Jurasović, dipl. ing. kemije, znanstvena savjetnica
dr. sc. Nevenka Kopjar, dipl. ing. biologije, znanstvena savjetnica
dr. sc. Zrinka Kovarik, dipl. ing. prehrambene tehnologije, znanstvena savjetnica
dr. sc. Martina Piasek, dr. med., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Emil Srebočan, DVM, redoviti profesor

Odbor za nadzor: Slavko Bokan, dr. med.
dr. sc. Branimir Hackenberger, docent
dr. sc. Davorka Sutlović, dr. med., docent

Sud Časti: dr. sc. Suzana Čavar, dipl. ing. kemije
dr. sc. Vera Garaj Vrhovac, dipl. ing. biologije, znanstvena savjetnica
dr. sc. Mirta Milić, dipl. ing. molekularne biologije