Dužnosnici HTD-a

Predsjednica: dr. sc. Maja Peraica, dr. med., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

Dopredsjednica: prof. dr. sc. Ksenija Durgo, dipl. ing. preh. tehn., redovita profesorica

Tajnica: dr. sc. Dubravka Rašić, prof. biol. i kem., znanstvena suradnica

Predsjedništvo:
dr. sc. Irena Brčić Karačonji, dipl. ing. med. biokem., viša znanstvena suradnica
prof. dr. sc. Ksenija Durgo, dipl. ing. preh. tehn., redovna profesorica
dr. sc. Jasna Jurasović, dipl. ing. kem., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
dr. sc. Nevenka Kopjar, dipl. ing. biol., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
dr. sc. Mirta Milić, dipl. ing. biol., viša znanstvena suradnica
Prim. dr. sc. Arnes Rešić, dr. med., spec. pedijatar, subspec. pedijatrijske kl. farmakologije i toksikologije, znanstveni suradnik
prof. dr. sc. Irena Žuntar, dipl. ing. med. biokem, redovita profesorica, spec. toksikolog

Odbor za nadzor:
doc. dr. sc. Suzana Ćavar, mag. pharm., spec. analitičke toksikologije
dr. sc. Martina Piasek, dr. med., znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Emil Srebočan, dr. vet. med., redoviti profesor

Sud časti:
mr. sc. Ivona Vidić Štrac, dipl. ing. med. biokem.
izv. prof. dr. sc. Bojan Šarkanj, dipl. ing. preh. tehn.
dr. sc. Suzana Žunec, dipl. ing. biotehn., viša znanstvena suradnica