Natječaj za dodjelu jednokratne pomoći mladim znanstvenicima za sudjelovanje na znanstvenom skupu, radionici ili tečaju s područja toksikologije

Dana 8. veljače 2017. godine Hrvatsko toksikološko društvo raspisuje javni natječaj za dodjelu jednokratne pomoći mladim znanstvenicima za sudjelovanje na znanstvenom skupu, radionici ili tečaju s područja toksikologije. Natječaj je otvoren dva tjedna (do 22. veljače 2017. godine), iznosi 2000 kn, a dodjeljuje se mladim znanstvenicima prema uvjetima iz Pravilnika Hrvatskoga toksikološkog društva o dodjeli jednokratne pomoći mladim znanstvenicima za sudjelovanje na znanstvenom skupu, radionici ili tečaju.

Principles of Toxicology

Croatian Society of Toxicology under auspices of EUROTOX organizes Basic Toxicology Course – Principles of Toxicology which will be held on April 4-8, 2016 in Zagreb.
The attendance fee for all participants is 100 €, covering registration and full accommodation board. Candidates should submit a full CV and reference letter by March 25, 2016 to the president of Croatian Society of Toxicology (mperaica@imi.hr).

Europski registar toksikologa

Poštovani toksikolozi,
Nedavno je Udruženje europskih toksikoloških društava (EUROTOX) odobrio naš prijedlog Pravilnika za upis u Europski registar toksikologa (ERT). Taj je pravilnik u sukladnosti s Pravilnikom EUROTOX-a te omogućuje toksikolozima upis u ERT. Pravilnik propisuje uvjete za upis u ERT (naobrazbu, znanje, publiciranje, poznavanje različitih područja toksikologije kao i znanje o primjeni toksikologije u zaštiti stanovništva od neželjenog djelovanja toksičnih supstancija). Smatramo da većina toksikologa može odgovoriti na zahtjeve ovog pravilnika kako bi se upisala u ERT. Ipak, naglašavamo svim kandidatima za upis u ERT da kritički procijene vlastiti opus kako ne bi došlo do nepotrebnog rasipanja sredstava (jer se proces upisa u ERT plaća) i vremena povjerenstva koje će o tome odlučivati.
Pravilnik je napisan na engleskom jeziku zato što je za upis u ERT potrebno odlično poznavanje engleskog jezika. Prijava je, naime, na engleskom jeziku, a nakon provjere opusa kandidata koju provode članovi HTD-a, konačno odobrenje za upis u ERT daje Povjerenstvo za ERT EUROTOX-a.

Predsjednica Hrvatskog toksikološkog društva
Dr. sc. Maja Peraica, dr. med., znanst. savj.

Natječaj o dodjeli jednokratne pomoći mladim znanstvenicima

Dana 13. veljače 2015. godine Hrvatsko toksikološko društvo raspisuje javni natječaj za dodjelu jednokratne pomoći mladim znanstvenicima za sudjelovanje na znanstvenom skupu, radionici ili tečaju s područja toksikologije. Natječaj je otvoren dva tjedna (do 27. veljače 2015. godine), iznosi 2000 kn, a dodjeljuje se mladim znanstvenicima prema uvjetima iz Pravilnika Hrvatskoga toksikološkog društva o dodjeli jednokratne pomoći mladim znanstvenicima za sudjelovanje na znanstvenom skupu, radionici ili tečaju.